Oferta

Baner na strony informacyjne

Oferta dla osób dorosłych

KONSULTACJA  PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, którego celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości pacjenta. Konsultacja psychologiczna najczęściej obejmuje od jednej do kilku wizyt.

Każda wizyta trwa 50 minut.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Długość terapii uzależniona jest m.in. od problemu zglaszanego przez pacjenta oraz jego indywidualnych potrzeb. Praca obejmuje zarówno leczenie zaburzeń psychicznych, jak i wspomaganie rozwoju osobistego poprzez rozmowę oraz stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Jednym z ważniejszych elementów terapii indywidualnej jest relacja pacjent – terapeuta, oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Regularne spotkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości, a także lepszemu zrozumieniu swoich wewnętrznych potrzeb, emocji i sposobu myślenia.

Każda sesja trwa 50 min, sesje odbywają się najczesciej raz w tygodniu.

Ozdobnik rozdzielający

Oferta dla dzieci i młodzieży

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna ma na celu wstępne rozpoznanie problemu dziecka oraz wybór adekwatnej formy pomocy. Może być poczatkiem współpracy w zakresie psychoterapii dziecka (rodziców, rodziny).

Pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami (opiekunami), bez udziału dziecka.

Wizyta trwa 50 minut

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia dziecka/nastolatka uzależniona jest od jego wieku rozwojowego, diagnozy, jak i przejawianych trudności. Podczas spotkań dziecko/nastolatek ma możliwość nazwania i zrozumienia własnych przezyć oraz przyjrzenia sie wspolnie z terapeutą sposobom radzenia sobie z nimi. Bezpieczna relacja terapeutyczna tworzy przestrzeń do refleksji i analizy wlasnych mysli,emocji i zachowan. Spotkania prowadzone są w formie rozmowy, zabawy, zawierają elementy psychoedukacji.

Każda sesja trwa 45-50 minut, sesje odbywają się raz w tygodniu.

Ozdobnik rozdzielający

Poradnictwo dla Rodziców

Poradnictwo skierowane jest dla rodziców (opiekunów), którzy zaniepokojeni są rozwojem i zachowaniem swojego dziecka. Spotkania pomagają uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Celem konsultacji jest również wsparcie emocjonalne i zwiększanie kompetencji wychowawczych.

Ozdobnik rozdzielający

CENNIK USŁUG

Dzieci i młodzież:
– konsultacja i diagnoza psychologiczna
– terapia indywidualna
– wsparcie podczas kryzysów rozwojowych
– poradnictwo dla rodziców

Pierwsza wizyta (50 minut) – 120 zł
Kolejne wizyty (50 minut) – 100 zł

 

Osoby dorosłe:
– konsultacja i diagnoza psychologiczna
– indywidualna psychoterapia
– interwencja kryzysowa

Pierwsza wizyta (50 minut) – 120 zł
Kolejne wizyty (50 minut) – 100 zł