Specjaliści

Baner na strony informacyjne
Hanna Bobbé-Wittstock – ZnanyLekarz.pl

Hanna Bobbé – Wittstock

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności klinicznej oraz studia pedagogiczne o specjalności opiekuńczo – wychowawczej. Aktualnie uczestniczę w szkoleniu przygotowującym do certyfikatu psychoterapeuty poznaczo – behawioralnego w Szkole Psychoterapii Crescentia.  Praca z ludźmi jest moją pasją, którą  staram się rozwijać nieustannie od 2007r. zdobywając wiedzę i doświadczenie, biorąc udział w licznych warsztatach, szkoleniach, konferencjach, ale także samodzielnie je prowadząc. W gabinecie spotykam się z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, rodzinami zastępczymi. Wspieram osoby znajdujące się w kryzysach życiowych i doświadczające sytuacji trudnych. Pracuję z dorosłymi, którzy potrzebują jednorazowych konsultacji, jak i tymi, z którymi umawiamy się na regularne spotkania. Szczególnie bliski jest mi nurt poznawczo – behawioralny, terapia oparta na uważności, jednak staram się nieustannie doskonalić warsztat pracy i wykorzystywać te metody, które oprócz udowodnionej skuteczności, są ważne dla małych i dużych pacjentów.

Aleksandra Karczmarczyk – ZnanyLekarz.pl

Aleksandra Karczmarczyk

Jestem dyplomowanym psychologiem, obecnie szkolę się z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Doświadczenie w swoim zawodzie zdobywałam w poradniach zdrowia psychicznego w Bydgoszczy, z którymi współpracuje od 2016 roku.  Dzięki narzędziom, które oferuje nurt poznawczo-behawioralny pomagam pacjentom wprowadzać zmiany w myśleniu oraz zachowaniu, które prowadzą do poprawy funkcjonowania. Świadomość, że pomagam ludziom zmieniać ich życie to ogromy przywilej, ale również wielka odpowiedzialność. Szczególnie interesuje mnie terapia zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz OCD. Pogłębiam również swoje kompetencje w zakresie terapii schematów, która pozwala mi spojrzeć na problem pacjenta z innej perspektywy. Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym jest mi najbliższa, ale jestem ogromnym zwolennikiem integracji w psychoterapii. Zajmuję się pracą indywidualną
z osobami dorosłymi.

Małgorzata Kunicka

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia,  akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Szkolenie dostarcza mi niezwykle cennych narzędzi oraz wiedzy do pracy z pacjentem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog m.in w przedszkolu, placówce opiekuńczo – wychowawczej, szkole podstawowej i gimnazjum.
Obecnie nadal pracuję w szkole podstawowej, gdzie udzielam pomocy psychologicznej, w tym prowadzę szeroko pojęte oddziaływania w ramach tej pomocy. Wspieram zarówno dzieci i młodzież, jak i rodziców oraz nauczycieli. W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawczo – behawioralne, modyfikując je tak, aby były dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach.
Przyjmuję dzieci, młodzież, a także młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych oraz rozwojowych, takich jak: zaburzenia lękowe, depresyjne, obsesyjno – kompulsyjne, choroba tikowa i inne.

Daria Jagielska

W ramach swojej pracy zajmuję się diagnostyką psychologiczną, poradnictwem,
psychoterapią, pomocą psychologiczną oraz prowadzę wykłady, szkolenia i warsztaty
tematyczne. Oddziaływania kieruję wobec młodzieży i osób dorosłych. Wiedzę i
wykształcenie zdobywałam m.in. podczas studiów z psychologii i pedagogiki na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (przygotowanie pedagogiczne), szkolenia
podyplomowego w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego (psychoterapia) oraz w ramach wielu innych szkoleń, kursów, konferencji.
Doświadczenie nabywałam współpracując z licznymi placówkami, m.in.: Poradnie
psychologiczne i Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Klinika Psychiatrii Szpitala
Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Uczę studentów w ramach współpracy z
Collegium Medicum UMK w Toruniu. Ponadto, mam bogate doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze szkoleniowo-doradczym: prowadziłam szereg treningów i
warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych, w obszarze kompetencji osobistych i
społecznych dla młodzieży i osób dorosłych, w tym: rodziców, czy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni, uzależnieni, bezrobotni) itd.
W swojej pracy używam sprawdzonych, rzetelnych metod i technik oraz kieruję się
kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cechuje mnie ciągłe
dążenie do samorozwoju oraz wysoki poziom zaangażowania i profesjonalizmu w
wykonywanych działaniach.